BG EN RU RO


 


"Terra Vitalis" SRL

Fructe proaspete
Apples, Plums, Grapes


Fructe industriale
Morello Cherries, Plums, Grapes


 

Firma "Terra Agro" SA este fondată în 2003 cu sediul și adresa de conducere orașul Sofia, str. Dimitâr Ghicev No.43A

Activitatea principală a "Terra Agro" SA este plantarea și îngrijirea plantațiilor pomicole pe terenuri proprii în regiunea municipiului Stralgea, jud. Iambol.

În perioada 2004-2005 firma a elaborat și a realizat cu succes un proiect prin programul SAPARD, cu care a creat o plantație de 80 ha prune, 30 ha vișine și un sistem de irigații prin picurare.

Producția este realizată în două direcții - spre piața fructelor proaspete și ca materie primă spre prelucrare.

În anul 2007 "Terra Agro" SA devine membru a grupului de producători "Terra Vitalis" SRL, creeată în scopul introducerii sistemului de managament a calității prin care garantează propunerea produselor de înalta calitate, competitive pe pieții Europeene.

Firma este deținător a certificatului GLOBALGAP (Bune Practici Agricole), pen tru produse de proveniență și calitate garantate.

 
2007-2019 © Terra Vitalis Ltd. top of page | home page