BG EN RU RO 


Овощен посадъчен материал

Геоленд ЕООД

Проект КООПЕРАТИВ

КОНСУЛТИНГ

 
  ВИД СОРТ ПОДЛОЖКА
 
  Ябълка
 • FujiФУДЖИ


  Период на зреене: 15-20 октомври

  Дърво: силен растеж, средно късен цъфтеж

  Опрашители: Грени Смит, Групата на Златна и Червена превъзходна

  Технологична характеристика: съхраняват се отлично, обикновено плодовете се запазват за дълъг период след беритба - в хладилни условия издържат 6-7 месеца

 • GalaГАЛА


  Период на зреене: средата на Август-началото на Септември

  Дърво: силен растеж, добре плододава, самоопрашващ се сорт; податливо на струпясване, сравнително устойчиво на Брашнеста мана; подходящо за отглеждане при топъл климат, предпочита по-сухи климатични условия

  Технологична характеристика: сортът е подходящ за съхранение за дълъг период от време след беритба

 • Gala MitchgalaГАЛА МИЧГАЛА


  Период на зреене: 25 Август - 5 Септември

  Дърво: средно силен растеж, много високи добиви, нуждае се от ръчно прореждане; дървото се развива отлично; сортът е подходящ за отглеждане на по-топли места

  Опрашители: Елстар, Кокс оранж, Рубинет

 • Gloster 69ГЛОСТЕР 69


  Период на зреене: 20-30 Септември, почти едновременно или малко след сорт Златна превъзходна

  Дърво: силно растящо, с прибрана метловидна корона и дълги скелетни клони, видимо оголени в основата си; чувствително на струпясване и слабо чувствително на Брашнеста мана; добър опрашител

  Опрашители: сортовете от групата на Златна превъзходна - Мелроуз, Грени Смит, Флорина

  Технологична характеристика: понасят добре манипулация и транспорт; съхраняемата им способност е почти като на сорт Джонаголд; към края на съхранението придобиват брашнеста консистенция и губят вкусовите си качества

 • BraeburnБРИБЪРН


  Период на зреене: 25 Септември - 5 Октомври, 1 седмица преди Granny Smith

  Дърво: много слаб растеж, разклонения с плоски ъгли; склонност към тежки клони, висящи надолу; цъфти в началото на сезона, добър полен;

  Опрашители: Idared, Granny Smith

  Технологична характеристика: плодовете не са много подходящи за хладилно съхранение и за целта се берат леко неузрели

 • IdaredАЙДАРЕД


  Период на зреене: 20-30 Септември

  Дърво: умерено растящо; ранно плододаване, редовна и много добра родовитост; чувствително на брашнеста мана и огнен пригор, практически устойчиво на струпясване, чувствително на пролетни мразове

  Опрашители: Грени Смит, Групата на Златна и Червена превъзходна

  Технологична характеристика: съхранява се добре до м. Май

 • JonagoldДЖОНАГОЛД


  Период на зреене: в края на Септември и началото на Октомври, най-малко на два етапа

  Дърво: умерено до силно растящо, с умерено гъста широка и отворена корона, дава много плод; нуждае се от опрашване; умерено чувствително на струпясване и на Брашнеста мана

  Опрашители: сортът е триплоден, т.е. лош опрашител; опрашва се от групата на Червена превъзходна, Мелроуз, Глостер 69, Флорина, Айдaред, Грени Смит

  Технологична характеристика: изисква внимателна манипулация при беритба и транспорт; съхранява се в обикновени условия около 3 месеца, а при хладилни - около 6 месеца

 • CamspurКАМСПУР


  Период на зреене: в края на месец Септември

  Дърво: средно до слабо растящо, образува доста разклонения, дава богата реколта ежегодно; ниска чувствителност към Брашнеста мана и Огнен пригор

  Опрашители: Глостер, Златна Превъзходна, Елстар и Фуджи

  Технологична характеристика: плодовете са подходящи за съхранение след беритба - с възможност до пролетта

 • SummerredСЪМЪРРЕД


  Период на зреене: втората половина на месец Август - началото на Септември

  Дърво: умерено силно, с изправени клони, прави обилно израстъци; умерено податливо на струпясване, умерено устойчиво на Брашнеста мана; дава добра реколта

  Технологична характеристика: характеризира се като един от най-добрите летни сортове; добра съхраняемост на плодовете

 • TopredТОП РЕД


  Период на зреене: достига беритбена зрялост средата на Септември

  Дърво: изправено, силен растеж; средно ранен цъфтеж

  Технологична характеристика: съхраняемост на плода - добра; съхранение при хладилни условия - 6-9 месеца

 • BoskoopБОСКООП


  Период на зреене: в края на Септември

  Дърво: доста голямо, средно силно, с дълги сравнително дебели и огънати клони, страничните клони са малки и доста на брой

  Технологична характеристика: плодовете са подходящи за продължително съхранение, като при добро такова може да се запазят до Април

 • FlorinaФЛОРИНА


  Период на зреене: края на Септември - началото на Октомври

  Дърво: силно растящо, с гъста конусовидна корона; средно късен цъфтеж; сортът е добър опрашител; рано дава плод, висока родовитост; устойчиво е на струпясване, много слабо чувствително на Брашнеста мана и на Oгнен пригор

  Опрашители: групата на Червена и Златна превъзходна - Прима, Мелроуз, Айдaред, Грени Смит

  Технологична характеристика: понасят добре манипулация и транспорт, а съхраняемата им способност е с около един месец по-добра от тази на сорт Златна Превъзходна

 • ShampionШАМПИОН


  Период на зреене: Юли

  Дърво: нуждае се от годишно подрязване и оформяне, за да е здраво и да дава добра реколта; податливо на различни вредители и болести, но при подходящи грижи се отплаща; изисква опрашител, за да плододава; нуждае се от доста слънчева светлина; изисква песъчлива към глинеста почва

  Опрашители: Liberty, Ein Sheme, Dorsett Golde, Spartan и Gala

  Технологична характеристика: добра съхраняемост за продължителен период • Golden deliciousЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА


  Период на зреене: 20-30 Септември

  Дърво: средно растящо; добре се опрашва от групата на Червена превъзходна, Мелроуз, Грени Смит; плододава обилно; устойчиво на болести

  Опрашители: Грени Смит, Молиз Делишес, Мелроуз

  Технологична характеристика: плодовете са подходящи за продължителен период на съхранение след беритба - при обикновени условия се съхраняват 2-3 месеца, а в хладилник до 6 месеца

 • MutsuМУТСУ


  Период на зреене: края на Септември - началото на Октомври

  Дърво: дава реколта рано, с добра плодовитост; разклоненията на клоните са големи и силни; препоръчва се за засаждане в значителни количества за нуждите на преработвателната промишленост; триплоден сорт, следователно не може да опрашва други сортове; устойчиво на болести, слабо чувствително към струпясване и Брашнеста мана; чувствително към зимни студове

  Опрашители: Мелроуз, Грени Смит, групата на Червена Превъзходна

  Технологична характеристика: плодовете се берат зелени и добиват прекрасен жълт цвят след няколко месеца съхранение

 • DelcorfДЕЛКОРФ


  Период на зреене: средата на Август - началото на Септември

  Дърво: умерен до силен растеж; дървото е по-скоро изправено, с леко хоризонтално разположени клони; сравнително ранен цъфтеж; добър полен; непоносимост към собствения сорт, т.е изисква кръстосано опрашване; дава рано и добра реколта, но с изявена тенденция към даване на плод веднъж на две години, изисква навременна резитба; доста податливо на струпясване

  Опрашители: Брибърн, Кокс, Елстар, Гала, Златна превъзходна, Айдаред

  Технологична характеристика: съхранение - до средата на октомври, дълга издръжливост на плода при излагане за продажба; подходящи за прясна консумация и преработка в сокове • Granny SmithГРЕНИ СМИТ


  Период на зреене: 20 - 30 Октомври

  Дърво: силно растящо, с широка обратно конусовидна корона, с видимо оголване на скелетните клони в основата им; средно късен цъфтеж; сортът е добър опрашител; добра и редовна родовитост; слабо чувствително на струпясване и средно чувствително на Брашнеста мана; трябва да се отглежда на места с продължителна и топла есен

  Опрашители: Глостер 69, групата на Червена и Златна превъзходна, Мелроуз

  Технологична характеристика: плодовете понасят много добре манипулация и транспорт; при обикновени условия се запазва 4-5 месеца, а при хладилни - 6-7

 • Malus M9
 • Malus M27
 • Malus MM106
   нагоре
 
  Круша
 • ConferenceКОНФЕРЕНЦИЯ


  Период на зреене: 15-25 Септември

  Дърво: умерено растящо; скороплодно, с редовно и обилно плододаване; добър афинитет към дюлева подложка; устойчиво на струпясване, има добра устойчивост на зимни и повратни студове; частично самоопрашващ се сорт, но винаги дава по-добри добиви с друг сорт-опрашител

  Опрашители: Вилямова масловка, Боскова масловка, Пас Красан

  Технологична характеристика: плодовете се съхраняват в хладилници до февруари; използват се основно за десерт

 • Good Luise (gute Luise)ДОБРА ЛУИЗА


  Период на зреене: в края на Август - началото на Септември

  Дърво: умерен до силен растеж на семенна подложка и умерен на дюлева; образува рядка, прибрана пирамидална корона; започва да дава плодове рано и редовно; листата са устойчиви на струпясване, а плодовете - задоволително; сортът е добър опрашител

  Опрашители: Абат Фетел, Боскова масловка, Жифардова масловка, Клапов любимец, Конференция и др.

  Технологична характеристика: плодовете са с много добри вкусови качества, могат да се съхраняват до Октомври; издържат добре на транспорт

 • Williams ChristВИЛЯМОВА МАСЛОВКА


  Период на зреене: края на Август - началото на Септември

  Дърво: умерено растящо, придобива средно големи размери, подходящо за гъсти насаждения; короната е високо куполовидна; средно-късен цъфтеж; встъпва рано в плододаване и има много добра и редовна родовитост; лош афинитет към дюлева подложка; доста устойчиво на струпясване, средно устойчиво на зимни и повратни студове; изисква богати почви

  Опрашители: Пас Красан, Клапов любимец

  Технологична характеристика: когато плодовете се берат 7-10 дни преди пълна зрелост, издръжливостта им на транспорт е добра; в хладилни условия се запазват до 2 - 3 месеца; отлични за десерт и технологична преработка, за сушене и дестилат

 • Clapps LieblingКЛАПОВ ЛЮБИМЕЦ


  Период на зреене: 1 - 10 Август

  Дърво: силно растящо; много добра и редовна плодовитост; незадоволителна съвместимост с дюлева подложка; чувствителен към Огнен пригор, добра устойчивост на струпясване, средно устойчиво на зимни студове и слабо - на повратни мразове

  Технологична характеристика: плодовете се съхраняват до 2 - 3 месеца в хладилни условия

 • Bosc`s FlaschenБОСКОВА МАСЛОВКА


  Период на зреене: 15 - 25 Септември

  Дърво: умерено растящо, със широко-пирамидална корона; плододава обилно и редовно; късен цъфтеж; лош афинитет към дюлева подложка; средно чувствително на струпясване, средно устойчиво на зимни студове и слабо на повратни пролетни мразове, не понася горещини

  Опрашители: Вилямова масловка, Д-р Жул Гюйо, Клапов любимец, Пас Красан, Пакъмс Триумф

  Технологична характеристика: плодовете изискват внимателна манипулация и транспорт; при неподходящ момент на беритба и нерегулиран режим на съхраняване плодовете гният и страдат от потъмняване на месото; подходящи са за консумация в прясно състояние и за преработка, при хладилни условия издържат 2-3 месеца, а при обикновени- 2-3 седмици

 • Passa CrassanaПАС КРАСАН


  Период на зреене: 15-25 Октомври

  Дърво: средно растящо, приличащо на дюля, с компактен вид, дава постоянни добиви, ако се подрязва правилно; средно ранен цъфтеж; чувствително е към струпясване

  Технологична характеристика: плодовете доузряват след беритба; ако реколтата се прибере в края на септември и началото на октомври, плодовете се съхраняват добре в хладилник

 • Red Williams ChristЧЕРВЕНА ВИЛЯМОВА МАСЛОВКА


  Период на зреене: 20 - 30 Август

  Дърво: средно растящо; встъпва рано в плододаване, с много добра родовитост; лош афинитет към дюлева подложка; устойчиво на струпясване, средно устойчиво на зимни и повратни студове

  Опрашители: Пас Красан, Пакъмс Триумф

  Технологична характеристика: плодовете се съхраняват около 3 месеца в хладилници и са отлични за преработка в компоти

 • Vereins deshantsДЕКАНКА НА КОМИСИЯТА


  Период на зреене: 20-30 Септември

  Дърво: цъфти късно, изисква опрашител, нуждае се от по-топли климатични условия; подрязването се прави в зависимост от формата на дървото и енергичността на подложката; струпясването е голям проблем за този сорт

  Технологична характеристика: плодовете са подходящи за съхранение до края на Декември; идеален десертен сорт, известен като "Кралицата на крушите"

 • Packham`s triumphПАКЪМС ТРИУМФ


  Период за зреене: средата на сезона, 10 - 20 Септември

  Дърво: силно растящо; скороплодно, с много добра и редовна плодовитост; добра съвместимост с дюлева подложка; чувствително към струпясване и Огнен пригор

  Опрашители: Nijisseiki, Josephine

  Технологична характеристика: в хладилни условия плодовете се съхраняват около 5 месеца и са много подходящи за преработка в компоти

 • TongernТОНГЕРН


  Период на зреене: края на Септември - началото на Октомври

  Дърво: през ранните си години расте средно силно, в зрелите си години - слабо; клоните му са тънки, ниско висящи

 • Generale LeclerГЕНЕРАЛ ЛЬОКЛЕР


  Период на зреене: Септември-Декември

  Дърво: средно силен растеж; афинитет към дюлевата подложка; умерена чувствителността към струпясване

  Технологична характеристика: средна устойчивост на съхранение

 • Gellerts butterbirneХАРДИЕВА МАСЛОВКА


  Период на зреене: края на август и началото на Септември до Октомври

  Дърво: в младите си години расте силно и здраво, затова бързо развива високо стебло и образува пирамидална корона; средно късен цъфтеж; устойчиво на струпясване и огнен пригор

  Опрашители: Clapps Liebling, Gute Luise, Williams Christ

  Технологична характеристика: плодовете могат да се съхраняват до един месец

 • Quince A
 • Quince MA
   нагоре
 
  Праскова
 • Maria MartaМАРИЯ МАРТА


  Период на узряване: 8 дни след Редхейвън

  Дърво: средно високо, с широка корона, дава постоянни и високи добиви

  Технологична характеристика: с по-добри качества от Глоухейвън заради устойчивостта си на ниски зимни температури, по-добро оцветяване - липсва зеленикавия фон

 • Maria BiancaМАРИЯ БИАНКА


  Период на зреене: в средата на Юли, 8 дни след Redhaven

  Дърво: силно и изключително продуктивно

  Технологична характеристика: деликатен плод, умерена способност за съхранение, не много добра устойчивост при транспортиране, не понася добре температурни промени

 • SpringbelleСПРИНГБЕЛ


  Период на зреене: 20-30 Юни, 15 дни преди Редхейвън

  Дърво: средно растящо, с кълбовидна корона, дава добри добиви; средно ранен цъфтеж, встъпва в плододаване на третата година след засаждането; не много големият размер на дървото позволява да се намали разстоянието между тях при засаждане им

  Технологична характеристика: праскова с изключително високо качество, изключително добре ценена на пазара

 • NormanНОРМАН


  Период на зреене: узрява през Юли

  Дърво: с умерен растеж, здраво с добра родовитост, устойчиво на студове; цъфти 3-4 дни преди Редхейвън

  Технологична характеристика: плодът се характеризира с много добра устойчивост при транспортиране

 • GlohavenГЛОУХЕЙВЪН


  Период на зреене: 10-18 Август, 10 дни след Редхейвън

  Дърво: голямо, среден растеж, с широко-кълбовидна корона, добре гарнирана с плодни клонки, по които цветните пъпки са разположени нагъсто; средно ранен цъфтеж; дава високи и постоянни добиви; чувствително при ниски зимни температури; самоопрашващ се сорт, не се нуждае от опрашители; нуждае се от агресивно подрязване всяка година за по-голям размер на плода, както и умерено торене - препоръчително в началото на сезона, преди поява на слани и студове; податливо на Бактериална сачмянка, чувствително на къдравост

  Технологична характеристика: сортът се характеризира с големи и качествени плодове; подходящи за прясна консумация, преработка и замразяване; устойчиви на манипулации

 • RedhavenРЕДХЕЙВЪН


  Период на зреене: в края на Юли

  Дърво: умерено растящо, с широко-разлята корона, образува голям брой дълги смесени клонки с нагъсто разположени пъпки; средно ранен и изобилен цъфтеж; самофертилен сорт, встъпва рано в плододаване и ражда обилно; устойчиво е на зимни студове и сравнително добре понася понижението на температурата по време на цъфтеж

  Технологична характеристика: плодовете понасят манипулация и транспорт и са годни за консумация в прясно състояние, както и за преработка в компот, нектар и за замразяване

 • FayetteФАЙЕТ


  Период на зреене: 25 Август - 05 Септември

  Дърво: средно до силно растящо, с голяма корона; дава много висока реколта; цъфти средно рано и обилно; самофертилен сорт; податливо на Бактериална сачмянка; добра студоустойчивост

  Технологична характеристика: плодовете понасят добре манипулация и транспорт; плодовете са подходящи за прясна консумация и за преработка

 • SpringcrestСПРИНГКРЕСТ


  Период на зреене: узрява в средата на Юли

  Дърво: умерен растеж, добра и постоянна родовитост; изобилен цъфтеж; самофертилен сорт; понася добре студове, обича слабо алкални почви, влажни, но добре дренирани

  Технологична характеристика: плодовете са отлични за прясна консумация, но също така за преработка в сироп или други продукти; издържат добре на манипулации и транспорт на дълги разстояния; кратък престой при излагане за продажба

 • SuncrestСЪНКРЕСТ


  Период на зреене: през Август, около 19 дни след Редхейвън

  Дърво: умерен растеж, много добра и постоянна родовитост, цъфтежът е средно ранен и обилен, самофертилен сорт

  Технологична характеристика: плодовете издържат много добре на манипулация и транспорт, годни за преработка

 • Prunus Persica
   нагоре
 
  Кайсия
 • HargrandХАРГРАНД


  Период на зреене: първата десетдневка на Август

  Дърво: умерена енергичност на растежа, дърво с широка корона; късен цъфтеж, средно количество на цветчетата, много добро завързване на плода, нуждае се от опрашване; Харгранд опрашва Ориндж Ред

  Технологична характеристика: сортът е устойчив при различни манипулации, плодовете са с отлични вкусови качества

 • Ungarishe BesteУНГАРСКА


  Период на зреене: 10 - 20 юли

  Дърво: силно растящо, с кълбовидна рядка корона; средно ранен цъфтеж, встъпва в плододаване на четвъртата година след засаждането; плододава обилно; умерена устойчивост на студове; невзискателнo към почвата

  Технологична характеристика: плодът е подходящ и за прясна консумация и за преработка; издържа добре на манипулация и транспортиране

 • OrangeredОРИНДЖ РЕД


  Период на зреене: 12 - 20 юли

  Дърво: енергично растящо дърво с полуотворена корона, нуждае се от подкастряне още със засаждането си в овощната градина; дава добра реколта при добри условия на опрашване, като е за предпочитане да се използват два вида (опрашители) с цел да се покрие целия период на цъфтеж; цъфти късно и има добър цъфтеж, но някои цветове не се развиват; устойчиво на късни пролетни мразове

  Опрашители: Hargrand, Harogem, Sortilege, Avilara, Fantasme, Avikour, Polonais

  Технологична характеристика: изключително добър вид и вкусови качества; плодовете са подходящи за преработка, но ранното им узряване и атрактивната външност ги правят изключително подходящи за прясна консумация

 • Prunus Cerasifera
   нагоре
 
  Нектарини
 • ArmkingАРМКИНГ


  Период на зреене: в края на Май

  Дърво: силен растеж, висока плодовитост; самофертилен сорт; ранен цъфтеж

  Технологична характеристика: сортът се характеризира с много добра способност за съхранение

 • FlavortopФЛЕЙВЪРТОП


  Период на зреене: средата на сезона, преди Фантазия и след Файърбрайт

  Дърво: енергично, много продуктивно; самоопрашващ се сорт, с големи красиви цветчета; подрязва се рано и агресивно за добър размер; подкастря се всяка година за поддържане на жизнеността; встъпва рано в плододаване; изисква повече слънце

  Технологична характеристика: благодарение на отличното си качество и отличителен вкус плодовете са подходящи за прясна консумация, както и за преработка и замразяване; добра съхраняемост, добре понасят транспортиране

 • VenusВЕНУС


  Период на зреене: 10-20 Aвгуст, след Фантазия

  Дърво: силно растящо, характеризира се с висока, но непостоянна продуктивност, което се дължи на чувствителността на сорта към зимния студ

  Технологична характеристика: плодът е с много добро качество, изключително ценен сорт на пазара

 • Stark red goldСТАРК РЕД ГОЛД


  Период на зреене: 22 дни след Биг Топ Зайтабо (Big Top® - Zaitabo)

  Дърво: средно растящо с кълбовидна корона, много плодовито, встъпва рано в плододаване; средно ранен цъфтеж; устойчиво на пролетни студове и основните болести по прасковата

  Технологична характеристика: много добри вкусови качества и издръжливост при транспортиране; плодовете са подходящи за прясна консумация и преработка

 • Prunus Persica
   нагоре
 
  Слива
 • PresidentПРЕЗИДЕНТ


  Период на зреене: зрее късно - средата на месец Септември

  Дърво: средно силен до силен растеж; характеризира се с постоянна и обилна плодовитост; изисква чуждо опрашване; най - добър опрашител е Стенлей

  Технологична характеристика: използва се за прясна консумация

 • ENTE 707ЕНТЕ 707


  Период на зреене: 55/60 дни след сорт Широ; почти едновременно със сорт Стенлей

  Дърво: силно растящо, разклонено, здраво и с много добри добиви; по-късно цъфтящ сорт; частично самоопрашващ се, въпреки това изисква и кръстосано опрашване; сортът е добър опрашител

  Технологична характеристика: плодовете са изключително подходящи за сушене

 • StanleyСТЕНЛЕЙ


  Период на зреене: началото на Септември

  Дърво: умерено растящо; обратно пирамидална, рядка корона; ранна, редовна, много добра до отлична родовитост; средно ранен цъфтеж; задоволително устойчиво на суша и незадоволително - на зимни и повратни студове; не особено взискателно към почвата; самофертилен сорт, добър опрашител за цъфтящите едновременно с него сортове; толерантно към шарка по сливата, почти не се напада от червени листни петна, средно чувствително на ръждa

 • Cacak EarlyЧАЧАНСКА РАННА


  Период на зреене: края на Юли, няколко дни след Ruth Gerstetter

  Дърво: средно силен растеж, с не много гъста корона; самоопрашващ се и много ранно зреещ сорт; обилно плододаване

  Tехнологична характеристика: плодовете са основно предназначени за прясна консумация

 • Cacak BestЧАЧАНСКА НАЙБОЛЯ


  Срок на зреене: 15-25 Август

  Дърво: много силен растеж, с рядка корона; толерантнo към шарка, устойчивo на кафяво гниене; плододава обилно

  Oпрашители: Стенлей, Рут Герщетер, Чачанска лепотица, Чачанска родна

 • Cacak BeautyЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА


  Период на зреене: 25 Юли - 5 Август

  Дърво: енергично растящо, със сферична корона; започва да плододава много рано - през третата година след засаждането, редовно и обилно; самоопрашващ се сорт, средно ранен цъфтеж - по същото време като Стенлей; толерантно към шарка по сливата, устойчиво на ръжда, силно чувствително към червени листни петна, не страда от кафяво гниене, чувствително към късни пролетни мразове

 • ValjevkaВАЛЕВКА


  Период на зреене: 25 Август - 10 Септември

  Дърво: средно растящо, с гъста корона; редовно и обилно плододаване; изисква редовна и силна резитба за регулиране на плододобива; толерантно към шарка по сливата, но само по плодовете; устойчиво на късно кафяво гниене и на мразове

 • Mirabelle de NancyМИРАБЕЛ ДЬО НАНСИ


  Период на зреене: 15-25 Август

  Дърво: енергично растящо, дава реколта редовно; средно късен цъфтеж; частично самоопрашващ се сорт; устойчиво на зимни студове

  Технологична характеристика: еднакво подходящи, както за прясна консумация поради добрите си вкусови качества, така и за компот, нектар, ракия и сушене; лесно се берат

 • Gross Grune ReneklodeГОЛЯМА ЗЕЛЕНА РЕНКЛОДА


  Период на зреене: 5 - 15 Август

  Дърво: умерено растящо; плододава обилно, но не винаги редовно

  Технологична характеристика: подходящи за консумация в прясно състояние

 • Grossa di FelisioГРОССА ДИ ФЕЛИСИО


  Период на зреене: началото на месец Септември

  Дърво: средно силен растеж, изисква чуждо опрашване, встъпва късно в плододаване

  Опрашители: добре се опрашва от сорта Президент

  Технологична характеристика: използва се главно за прясна консумация; добра устойчивост при манипулации и транспорт

 • ReneklodeРЕНКЛОДА


  Период на зреене: средата на Август

  Дърво: силно растящо, слабо разклонено, дава редовно добра реколта; средно късен цъфтеж; сортът е самофертилен; добре понася зимните студове и не е взискателен към почвените видове; добре понася трайно засушаване, слабо чувствително към температурни промени

  Опрашители: с друга Ренклода, с Прюн д`Ант или Стенлей

  Технологична характеристика: отлични вкусови качества, плодовете издържат на превоз, когато се оберат в непълна зрелост; подходящи за компоти и консумация в прясно състояние

 • St.Julien A
   нагоре
 
  Череша
 • BingБИНГ


  Период на зреене: второто-третото десетдневие на Юни

  Дърво: умерен растеж, с широко-пирамидална корона; встъпва средно рано в плододаване, умерена до добра родовитост; средно ранен цъфтеж; чувствително на студ и късни пролетни мразове; много силно чувствително е на цилиндроспориоза; изисква средно дълбоки плодородни почви и месторастения с добър въздушен дренаж; при продължителни валежи по време на зреенето плодовете се напукват

  Опрашители: Ван, Райниер, Сам, oбразува кръстосано несъвместима група с Наполеон, Ламберт, Стар, Охридска

  Технологична характеристика: плодовете са годни за механизирана беритба, имат добра издръжливост на манипулация и транспорт и са много добра търговска стока, годни са за преработка в компоти

 • HudsonХЪДСЪН


  Период на зреене: в края на Юни - началото на Юли; около 10 дни след Ламберт, който е един от най-късно зреещите сортове с търговско значение

  Дърво: силно растящо и здраво, расте доста бързо в сравнение с останалите сортове; предпочита много слънце; устойчиво на кафяво гниене и напукване на плода при обилни валежи

  Технологична характеристика: плодовете издържат добре на манипулации и транспорт

 • SummitSUMMIT


  Период на зреене: узрява средата на Юни, около времето на зреене на Бинг

  Дърво: силно растящо дърво, с широко отворена корона, цъфти в обичайното време; отличен опрашител, нуждае се от опрашители; изисква много слънце

  Технологична характеристика: плодовете имат отлични вкусови качества, подходящи за прясна консумация и за преработка, както и за консервиране и замразяване

 • LapinsЛАПИНС


  Период на зреене: 15 - 20 Юни

  Дърво: умерен растеж; високи и редовни добиви, встъпва рано в плододаване; средно ранен цъфтеж; добра приспособимост към мястото на засаждане; перспективен сорт, поради самофертилността си, високата родовитост и качеството на плодовете; устойчиво на късни студове, отличен опрашител за останалите сортове; плодът е устойчив на напукване вследствие обилни валежи

  Технологична характеристика: плодовете на сорта са пригодни за механизирана беритба; добре понасят манипулация и транспортиране

 • BurlatБЮРЛА


  Период на зреене: края на Май - началото на Юни

  Дърво: средно- до силно растящо, полу-изправено дърво с пирамидална до широко-пирамидална, средно гъста корона; в плододаване встъпва 4-5 години след засаждането, има умерена до добра родовитост; средно ранен цъфтеж; студоустойчивостта му е под средната, показва известна чувствителност към късните пролетни мразове; слабо чувствително към сачмянка и ранно кафяво гниене, толерантно към някои вирусни болести, много силно чувствително към цилиндроспориоза; при валежи по време на зреенето плодовете се напукват много; изисква месторастения с добър въздушен дренаж, леки и богати почви

  Опрашители: Наполеон, Хеделфингенска и Ърли Ривърс; сортът е интерстерилен с Бигаро Моро

  Технологична характеристика: плодовете са издръжливи на манипулация и транспорт; използват се главно за десерт, могат да се берат механизирано

 • ReginaРЕДЖИНА


  Период на зреене: късно зреещ сорт, зрее средата - края на Юли (между Лапинс и Суийтхарт)

  Дърво: силно растящо дърво, образува добре оформена средно гъста корона със широки разклонени ъгли; дава плод умерено, но регулярно; цъфти късно, почти едновременно с Duroni; тези два сорта се препоръчват за взаимно опрашване; плодовете са податливи на напукване, причинено от обилни валежи; встъпва в плододаване средно рано; изисква много слънце, чувствително към студове; има нужда от опрашители; слабо чувствително към гъбични и бактериални заболявания, но по-податливо на вируси в сравнение с други културни видове

  Опрашители: Сам, Шнайдерова късна хрущялка, Хеделфингенска, Бианка

  Технологична характеристика: плодовете са с високи вкусови качества, подходящи за прясна консумация и преработка, както и за консервиране и замразяване; добре понасят транспортиране

 • KordiaКОРДИЯ


  Период на зреене: 20 - 30 Юли

  Дърво: растящо силно нагоре в първите години след засаждането, а в апогея на развитието си - среден растеж; образува широка конусовидна корона; редовни и високи добиви, изисква резитба, за да се предотврати склонността към оголване на клоните; среден до късен цъфтеж; встъпва рано в плододаване; полу-чувствителен към напукване на плода; слаба устойчивост на студове (цветните пъпки са чувствителни към пролетни студове); слаба податливост към болести

  Опрашители: Ван, Хеделфингенска, Реджина , Стар, Сам, Шнайдерова късна хрущялка

  Технологична характеристика: плодовете се предпочитат за консумация в прясно състояние; добре понасят транспортиране

 • SamСАМ


  Период на зреене: 20 - 25 Юни

  Дърво: голямо, здраво, силно растящо, изправено, с рехава широко пирамидална корона; цъфти по-късно от другите сортове; добър опрашител; чувствително към повратни студове и късни пролетни мразове; показва известна устойчивост към напукване вследствие дъждове и към гниене

  Технологична характеристика: подходящ сорт за прясна консумация и компоти

 • VanВАН


  Период на зреене: узрява от 3 до 5 дни след Сумит - третото десетдневие на Юни

  Дърво: умерено до силно растящо, полуизправено, с широко-пирамидална, средногъста корона; сортът е скороплоден, има задоволителна устойчивост към късни пролетни мразове и добра родовитост; много силна е чувствителността му към цилиндроспориоза, чувствителен е и към вируса "Литъл чери" /влияе върху размера и качеството на плода/; при дъждове по време на зреенето плодовете се напукват; трябва да се отглежда в типични за черешата месторастения с достатъчно влагоемки почви; да не се присажда на много слаби подложки; размерът на плода се осигурява с поддържането на подходяща височина на дървото

  Опрашители: Бинг, Наполеон, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла, Райниер, Старкинг харди джайънт; сортът е интерстерилен с Венус, Уиндзор и Мертон бигаро

  Технологична характеристика: плодовете издържат добре на манипулации и транспорт; подходящи са за преработка в компоти и за замразяване; един от най-ценните черешови сортове

 • OktaviaОКТАВИЯ


  Период на зреене: 25 - 30 Юни

  Дърво: силно растящо; значително висока устойчивост на студ; интензивен цъфтеж, самоопрашващ се сорт

  Технологична характеристика: плодовете са с много добри вкусови качества

 • Prunus Avium
   нагоре
 
  Вишна
 • Kelleris 16КЕЛЛЕРИС 16


  Период на зреене: средата на Юли

  Дърво: силно растящо, образува гъста корона с формата на обърнат конус, има доста дебели клони; встъпва рано в плододаване, дава обилна реколта редовно; самофертилен сорт; умерена устойчивост на студове, полу-чувствително към бактериално гниене и цилиндроспориоза, силно податливо на Ранно кафяво гниене

  Технологична характеристика: плодовете са подходящи за технологична преработка, най-вече за производството на сокове

 • Heimanns KonservenХЕЙМАНОВА КОНСЕРВНА (ФАНАЛ)


  Период на зреене: края на Юни - началото на Юли

  Дърво: умерено растящо, с кълбовидна, средно гъста корона; плододава редовно и добре, средно ранен цъфтеж, самоплоден сорт; чувствително към цилиндроспориоза, относително устойчиво на кафяво гниене, добра студоустойчивост на цветните пъпки; при подходящ избор на подложката не проявява взискателност към почвените условия

  Технологична характеристика: плодовете издържат много добре на превоз; отлични за преработка в сок и много добри за компоти

 • OblachinskaОБЛАЧИНСКА


  Период на зреене: края на Юни - началото на Юли

  Дърво: средно до умерено растящо с овална и гъста корона; образува издънки, чрез които може да се размножава и на собствен корен; самофертилен сорт, средноранен цъфтеж, встъпва рано в плододаване - на третата година от засаждането, голяма и редовна родовитост; много висока устойчивост на клоните и пъпките към ниски зимни температури и на цветовете и завръзите към повратни пролетни мразове; абсолютно невзискателно към почвени условия; чувствително към Бяла ръжда

  Технологична характеристика: плодовете издържат много добре на превоз; отлични са за преработка в сок, компот и за замразяване

 • SchattenmorelleСЕНЧЕСТА МОРЕЛА


  Период на зреене: 25 Юни - 10 Юли

  Дърво: умерено растящо, с гъста кълбовидна корона и увиснали клони; много родовит сорт, плододаването започва късно - на четвъртата година от засаждането; късен цъфтеж; самоплоден сорт; чувствителнo към цилиндроспориоза и кафяво гниене, добра устойчивост на зимни студове и умерена на пролетни мразове; проявява добра адаптация, но изисква аерирани почви

  Технологична характеристика: плодовете издържат задоволително на транспорт, пригодни за производство на сок и за замразяване; не са много пригодни за механизирана беритба

 • Prunus Mahaleb
   нагоре
 
  Лешници
 • Halleshe RiesenХАЛСКИ


  Период на зреене: Септември

  Черупка
  • Форма: закръглена, конична при върха
  • Цвят: светъл, лъскав
  • Размер: голям (над 60% са по-големи от 20 мм.)
  • Средно тегло: 3.5 - 4.2 гр.
  • Плътност: дебела


  Ядка
  • Форма: кръгла към яйцевидна, понякога назъбена, конична при върха, голяма вътрешна кухина
  • Цвят: чисто бял до бял тип слонова кост
  • Люспа: кафява, леко пореста
  • Размер: средна големина, в повечето случаи над 15 мм.
  • Средно тегло: 1.3 - 1.8 грама


  Технологична характеристика: устойчив сорт, добре се култивира в райони с континентален климат; много хубав плод за своя пазар, но ядката е доста твърда

 • BarcelonaБАРСЕЛОНА


  Период на зреене: Септември

  Плод: умерено покрит с мъх, малко по-дълъг от обичайното за плода, разтварящ се при узряване, умерено набразден, добре развит калус в основата

  Черупка
  • Форма: полусферична, леко плоска в двата края, плосък връх
  • Цвят: светло кафяв, умерено мътен
  • Размер: голям
  • Средно тегло: 3.2 - 4 гр., над 50% са по-големи от 20 мм
  • Плътност: сравнително твърда


  Ядка
  • Форма: сравнително неправилна, полу-цилиндрична, заострен връх, голяма вътрешна кухина
  • Цвят: бял, тип слонова кост
  • Люспа: кафява, средно пореста
  • Размер: средна големина, в повечето случаи над 15 мм.
  • Средно тегло: 1.4 - 1.8 грама


  Бележка: Много стар сорт, отглеждан главно за пазара на ядки, все още основен сорт във Франция и Орегон (САЩ)

 • EnnisЕНИС


  Срок на зреене: края на Септември

  Плод: Обвивка - сравнително месеста, умерено гладка, малко по-дълга от самия плод, много ниско стъбълце

  Черупка:
  • Форма: яйцевидна, конусовидна към върха
  • Цвят: светъл, лъскав, леко набразден
  • Размер: много голям (над 60% от плодовете са по-големи от 20мм).
  • Средно тегло: 4-4.7 г.
  • Дебелина: средна


  Ядка:
  • Форма: неправилна форма (сравнително вдлъбната), голяма вътрешна кухина
  • Цвят: слонова кост
  • Люспа: леко цвят "Хавана", наситено кафяво, леко корков
  • Средно тегло - 1.7-2.1 гр.
  • Аромат: сравнително сладък, ароматен


  Бележка: Добив от ядки - средно 41 - 46%; трудно се белят

 • GunslebertГЮСЛЕБЕРТ


  Период на зреене: в края на Септември

  Ядка: ядките имат среден размер, продълговата форма, тънка черупка, гладка структура и вкусен аромат; влакнеста ципа, която трудно се бели; раждат се в чепка до 8 бр. в една

  Опрашители: Cosford, Kentish Cob

  Бележка: умерен растеж; здрав, устойчив и високо продуктивен лешник; добър опрашител за другите сортове; дори е устойчив на щипалки поради здравата си обвивка

 • Corylus Avellana
 
2007-2019 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало