BG EN RU RO 


Терра Агро АД

Сребрен Продукт АД

Сън Шайн Трейд ООД

Джи Би Трейдинг ООД

Геоленд ЕООД

 

Фирма "Терра Виталис" ООД е създадена през 2007 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Димитър Гичев" № 43А.

Основната си дейност "Терра Виталис" ООД развива в областта на търговията със селскостопанска продукция.

Фирмата е юридическото и търговско лице, представляващо всички фирми производителки на селскостопанска продукция включени в нея.

Членове на групата "Терра Виталис" ООД са фирмите: "Геоленд" ЕООД, "Сребрен Продукт" АД, "Сън Шаин Трейд" ООД, "Терра Агро" АД, "Джи Би Трейдинг" ООД

"Терра Виталис" ООД е създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството (СУК), разработена съгласно изискванията на стандарта GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), който обхваща целият производствен процес - от създаването на насаждението, качеството на посадъчния материал и изследванията на площа, през начините за отглеждане и стига до прибирането и реализирането на продукцията. Контролът на целият процес, на всички ферми и нива гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Стандарта е приет от всички членове на групата и СУК се прилага при всеки един от тях.

 
2007-2018 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало