BG EN RU RO 


Терра Виталис ООД

Свежи плодове
Ябълки, Сливи, Десертно грозде


Индустриални плодове
Вишни, Сливи, Винено грозде


 

Фирма "ТЕРРА АГРО" АД е създадена през 2003 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Димитър Гичев" № 43А.

Основната си дейност "ТЕРРА АГРО" АД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на трайни овощни насаждения върху собствени земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

В периода 2004 - 2005 г. фирмата разработва и успешно реализира проект по програма САПАРД, с който създава 800 дка насаждение от сини сливи, 300 дка насаждение от вишни и капково напоителна система.

Произведената продукция се реализира в две направления: - на пазара за свежи плодове и като суровина в преработвателната и консервна индустрия.

През 2007 г. "Терра Агро"АД стана член на групата производители "Терра Виталис" ООД, създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството, чрез която се гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата притежава сертификат GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), доказващ произхода и качеството на продукцията.

 
2007-2018 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало