BG EN RU RO 


Терра Виталис ООД

Свежи плодове
Ябълки, Сливи, Десертно грозде


Индустриални плодове
Вишни, Сливи, Винено грозде


 

Фирма "Сън Шаин Трейд" ООД е създадена през 1995 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. "Е. Тотлебен" № 85-87, ет.2

Основната си дейност "Сън Шаин Трейд" ООД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на трайни овощни насаждения върху земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

В периода 2006 - 2007 г. фирмата успешно реализира проект по програма САПАРД, с който създава 480 дка насаждение от сини сливи, 183 дка ябълки и 531 дка лешници. Ябълковата градина е създадена по нова модерна технология за интензивно отглеждане върху специално изградена подпорна конструкция.

Произведената продукция се реализира в две направления: - на пазара за свежи плодове и като суровина в преработвателната и консервна индустрия.

През 2007 г. ръководството на "Сън Шаин Трейд" ООД взе решение да стане част от групата производители "Терра Виталис" ООД, създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството, чрез която се гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата притежава сертификат GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), доказващ произхода и качеството на продукцията.

 
2007-2018 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало