BG EN RU RO 


Терра Виталис ООД

Овощен посадъчен материал
Ябълки, Круши, Праскови, Кайсии, Нектарини, Сливи, Череши, Вишни, Лешници


Проект КООПЕРАТИВ

КОНСУЛТИНГ

 

Фирма ГЕОЛЕНД ЕООД е българско еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през 2003 г. Седалището на фирмата е в гр.София, ул."Неофит Рилски" №5.

От 2004 г. основната дейност на фирмата е насочена в създаването и управлението на разсадници за отглеждане на овощен посадъчен материал, калеми и подложки, които се намират в община Стралджа, област Ямбол.

Като производител на сертифициран посадъчен материал "Геоленд" ЕООД притежава удостоверение за регистрация № Н 0001 в Службата по Растителна Защита, и удостоверение за регистрация като производител, заготвител и търговец на посевен и посадъчен материал № 0609/22.03.2005 г. издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Фирмата разполага с 300 дка. разсадници от който 122 дка са създадени по Програма Сапард.

Фирмата предлага и комплексна услуга, състояща се от:

  • изготвяне на технологичен проект и карта за засаждане, отговарящи на съвременните технологии в овощарството.
  • подбор на правилните сортове
  • подбор на техника
  • консултации по агро технически практики и растителна защита .

Геоленд е член на група от производители, създадена през 2007г. с цел производство и предлагане на висококачествена и сертифицирана по Европейските стандарти продукция, оглавявана от фирма "ТЕРРА ВИТАЛИС" ООД.

Ръководството на дружеството се стреми към непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на производството, обучение на персонала, въвеждане на нови технологии, нови и атрактивни видове и сортове овощен посадъчен материал.

 
2007-2018 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало