BG EN RU RO 


Терра Виталис ООД

 

Фирма "Джи Би Трейдинг" ООД е създадена през 2006 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Цар Асен" № 95 - 99, ет. 3.

Основната си дейност "Джи Би Трейдинг " ООД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на винени лозя върху собствени земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Фирмата притежава общо 450 дка лозови насаждения с изградена подпорна конструкция, включващи най-добрите бели и червени сортове грозде за производство на вино.

В периода 2007 - 2008 г. фирмата разработва и успешно реализира проект по програма САПАРД, с който създава 450 дка лозово насаждение и закупува специализирана за лозарството техника.

Продукцията ще бъде основно насочена като суровина за производството на висококачествени вина и спиртни напитки.

"Джи Би Трейдинг" ООД е най-младият член на групата производители "Терра Виталис" ООД, създадена през 2007 г. с цел въвеждане на система за управление на качеството, чрез която се гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата успешно въвежда утвърдената в групата системата и й предстой сертификация по стандарта GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики).

 
2007-2018 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало