BG EN RU RO 


КОНСУЛТИНГ

Геоленд ЕООД

Овощен посадъчен материал
Ябълки, Круши, Праскови, Кайсии, Нектарини, Сливи, Череши, Вишни, Лешници


  НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

За да отговори напълно на всички изисквания при създаването на трайни насаждения и отчитайки нарастващата необходимост от напояване при съвременното овощарство фирмата предлага и проектиране и изграждане на системи за напояване:

  • капково
  • дъждуване
  • дъждуване срещу слани

Изборът на системите за напояване се базира на предварителни проучвания и съобразяване с:

  • терена - наклон, почви, наличие на подпочвени води и др.;
  • водоизточниците и качеството на водата в тях;
  • специфичните климатични характеристики за района;
  • индивидуалните изисквания на избраните видове и сортове за отглеждане в насаждението;
  • избраната схема на засаждане.

Чрез правилно проектираната система за напояване се постига доставяне на необходимото количество вода и торове директно в кореновата система на растението без излишни загуби в най-важните периоди от вегетацията.

Чрез дъждуването се постига повишаване на атмосферната влажност и равномерно подаване на поливната норма за деня.  

 
2007-2019 © Terra Vitalis Ltd. нагоре | начало